Search

Chương trình đào tạo Thạc si, Tiến sĩ

Đề cương học phần Tiến sĩ

1. Ngành Khai thác thủy sản
- Chính sách nghề khai thác cá
- Cơ sở lý thuyết khai thác cá
- Quản lý nghề khai thác cá
- Quy hoạch nghề khai thác thủy sản
- Tổng quan nghiên cứu khoa học trong khai thác thủy sản

2. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản
- Chiến lược phát triển ngành công nghệ chế biến thủy sản
- Công nghệ hiện đại trong chế biến thủy sản
- Kỹ thuật phân tích dữ liệu đa chiều trong công nghiệp thực phẩm
- Lưu biến học thực phẩm
- Mô hình hóa và mô phỏng trong khoa học thực phẩm
- Phương pháp đánh giá các đặc tính của thực phẩm nâng cao
- Triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất

3. Ngành Công nghệ sau thu hoạch
- Chiến lược phát triển ngành công nghệ sau thu hoạch
- Công nghệ hiện đại trong hạn chế tổn thất sau thu hoạch
- Hạn chế tổn thất sau thu hoạch do sinh vật gây hại
- Kỹ thuật phân tích dữ liệu đa chiều trong công nghiệp thực phẩm
- Mô hình hóa và mô phỏng trong khoa học thực phẩm
- Phương pháp đánh giá các đặc tính của thực phẩm nâng cao

4. Ngành Nuôi trồng thủy sản
- Bệnh thủy sản và phương pháp nghiên cứu
- Các hệ thống nuôi trồng thuỷ sản
- Di truyền và chọn giống thủy sản
- Dinh dưỡng ấu trùng và giai đoạn giống động vật thuỷ sản
- Dinh dưỡng động vật thủy sản bố mẹ
- Kỹ thuật phân tích trong nuôi trồng thủy sản
- Miễn dịch học và vaccine
- Nội tiết sinh sản cá

5. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
- Công nghệ chế tạo và phương pháp tính kết cấu vật liệu mới
- Giám sát và chẩn đoán kỹ thuật hệ thống động lực
- Mô phỏng quá trình cháy trong động cơ đốt trong
- Nâng cao tính năng tàu đi biển
- Nghiên cứu khoa học ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
- Phân tích mỏi kết cấu
- Thiết kế tối ưu tàu thủy
- Tính toán động lực học lưu chất ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

6. Ngành Kỹ thuật tàu thủy

Chương trình đào tạo Thạc sĩ

Chương trình đào tạo thạc sĩ áp dụng từ khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2021 (cập nhật năm 2022)

STT

Ngành đào tạo

Định hướng đào tạo

1

Công nghệ chế biến thủy sản

Nghiên cứu

2

Công nghệ sinh học

Ứng dụng

3

Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu

4

Công nghệ sau thu hoạch

Nghiên cứu

5

Công nghệ thông tin

Ứng dụng

6

Kỹ thuật ô tô

Nghiên cứu

7

Kỹ thuật cơ khí

Nghiên cứu

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

Nghiên cứu

9

Kỹ thuật tàu thủy

Nghiên cứu

10

Khai thác thủy sản

Ứng dụng

11

Nuôi trồng thủy sản

Ứng dụng

12a

Kinh tế phát triển

Nghiên cứu
12b Kinh tế phát triển

Ứng dụng

13a

Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu
13b Quản trị kinh doanh

Ứng dụng

14

Quản lý kinh tế

Ứng dụng

15

Quản lý thủy sản

Ứng dụng
16 Kế toán

Ứng dụng

17 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Ứng dụng

 

Chương trình áp dụng cho khóa tuyển sinh 2018 đợt 2 đến 2021 đợt 1

STT

Ngành đào tạo

1

Công nghệ chế biến thủy sản

2

Công nghệ sinh học

3

Công nghệ thực phẩm

4

Công nghệ sau thu hoạch

5

Công nghệ thông tin

6

Kỹ thuật ô tô

7

Kỹ thuật cơ khí

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

9

Kỹ thuật tàu thủy

10

Khai thác thủy sản

11

Nuôi trồng thủy sản

12

Kinh tế phát triển

13

Quản trị kinh doanh

14

Quản lý kinh tế

15

Quản lý thủy sản

 

Đề cương học phần Thạc sĩ

TT

Ngành đào tạo

Đề cương học phần

1

Công nghệ thông tin

Xem tại đây

2

Nuôi trồng thủy sản

Xem tại đây

3

Khai thác thủy sản

Xem tại đây

4

Quản lý thủy sản

Xem tại đây

5

Công nghệ sinh học

Xem tại đây

6

Công nghệ thực phẩm

Xem tại đây

7

Công nghệ chế biến thủy sản

Xem tại đây

8

Công nghệ sau thu hoạch

Xem tại đây

9

Kỹ thuật ô tô

Xem tại đây

10

Kỹ thuật tàu thủy

Xem tại đây

11

Kỹ thuật cơ khí động lực

Xem tại đây

12

Kỹ thuật cơ khí

Xem tại đây

 

Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo

Xem tại đây

 

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

Xem tại đây

13

Kinh tế phát triển 

Xem tại đây

14

Quản lý kinh tế

Xem tại đây

15

Quản trị kinh doanh

Xem tại đây

16 Kế toán  
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

 

Đề án mở ngành

- Đề án mở ngành Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (hết thời hạn công khai)

- Đề án mở ngành Thạc sĩ Kế toán (hết thời hạn công khai)

- Đề án mở ngành Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản (hế thời hạn công khai)