Những điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo  Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/11/2021
Những điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT với nhiều điểm mới đáng chú ý. Theo đó, Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021 và áp dụng với các khóa trúng tuyển từ ngày có hiệu lực.

(Bài viết của tác giả Kim Anh, đăng trên báo điện tử Luật Việt Nam số ra ngày 06/9/2021)

https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/diem-moi-trong-tuyen-sinh-va-dao-tao-thac-si-230-32718-article.html

Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu
Lễ Tốt nghiệp cao học Pháp ngữ 2019
Lễ đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch