Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2022

Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2022

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo  Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu

Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu

Lễ Tốt nghiệp cao học Pháp ngữ 2019

Lễ Tốt nghiệp cao học Pháp ngữ 2019

Lễ đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch

Lễ đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Nha Trang

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Nha Trang

Lễ khai giảng lớp cao học quốc tế Quản trị kinh doanh và Du lịch

Lễ khai giảng lớp cao học quốc tế Quản trị kinh doanh và Du lịch

Lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt II năm 2017

Lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt II năm 2017

Khai giảng đào tạo cao học Thủy sản nhiệt đới 2017 (ILP)

Khai giảng đào tạo cao học Thủy sản nhiệt đới 2017 (ILP)

Lễ tốt nghiệp và khai giảng cao học quốc tế Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

Lễ tốt nghiệp và khai giảng cao học quốc tế Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

Kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2017-2018

Kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2017-2018