Những câu hỏi thường gặp

Trả lời:

- Mẫu hồ sơ được đăng tải trên trang web:  http://ntu.edu.vn/khoasdh/vi-vn/home.aspx

- Thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi tự túc in, điền đầy đủ thông tin và nộp cho Khoa Sau đại học theo thời gian quy định tại Thông báo tuyển sinh.