Thông báo

Kế hoạch đăng ký bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Đợt 3 năm 2021

  • 29/09/2021

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo kế hoạch xét đăng ký Bảo vệ đề cương Đợt 3 năm 2021 như sau:

- Học viên (HV) đăng ký qua tài khoản HV/phân hệ luận văn/ 2021-2022 HK 1/DOT 3 tháng 10 năm 2021
- HV phải hoàn thành học phí, Ngoại ngữ, môn BSKT mới được xét bảo vệ đề cương (HV nộp minh chứng ngoại ngữ trước khi đăng ký bảo vệ đề cương).

- Sau khi HV đăng ký Phòng ĐTSĐH sẽ gán học phí luận văn (15TC) sau ngày 15/10 và HV phải nộp trước khi xét được bảo vệ.

- HV phải làm đề cương theo mẫu quy định để nộp vào phần mềm quản lý

- Học viên kiểm tra số điện thoại và email trong tài khoản HV, nếu không có hoặc thay đổi phải gửi mail cho P ĐTSĐH cập nhật lại, để Nhà trường gửi TB và cấp tài khoản Turnitin sau khi có QĐ giao đề tài. 
-  Thời hạn đăng ký đến hết ngày 15/10/2021. Các bước tiếp theo khoa/viện sẽ thông báo cho học viên qua email. HV có thắc mắc gửi mail và số điện thoại cho CB quản lý P  ĐTSĐH tiendv@ntu.edu.vn.

 Học viên xem hướng dẫn đăng ký tại đây

Học viên xem kết quả chi tiết xét bảo vệ Đề cương qua Tài khoản HV.

Học viên nộp học phí và bổ sung Tiếng Anh đến ngày 18/10/2021.