Search

Kế hoạch giao, thực hiện và đánh giá luận văn thạc sĩ năm học 2023-2024

 Kế hoạch giao, thực hiện và đánh giá luận văn thạc sĩ năm học 2023-2024

Kế hoạch giao, thực hiện và đánh giá luận văn thạc sĩ năm học 2023-2024

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang ban hành tại Quyết định số 771/QĐ-ĐHNT ngày 04/7/2022, Hiệu trưởng thông báo:

A. Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn, đề án, đồ án và xét tốt nghiệp thạc sĩ:

TT.

Công việc

Thực hiện

Hạn thực hiện

Đợt II/2023

Đợt III/2023

Đợt I/2024

I.

Giao và thực hiện luận văn, đề án, đồ án thạc sĩ

1

Đăng ký đề tài luận văn, đề án, đồ án

Học viên

Khoa/Viện

24/7

16/10

11/3

2

Tổ chức xét duyệt đề tài luận văn, đề án, đồ án

Khoa/Viện

14/8

07/11

08/4

3

Đề nghị giao đề tài luận văn, đề án, đồ án cho Phòng Đào tạo Sau Đại học

Khoa/Viện

11/9

04/12

06/5

4

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn, đề án, đồ án

Học viên,

Khoa/Viện

10/7

09/10

18/3

II.

Đánh giá luận văn, đề án và xét tốt nghiệp thạc sĩ

1

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn, đề án, đồ án cho Phòng Đào tạo Sau Đại học

Học viên, Giảng viên

17/7

16/10

18/3

2

Đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn, đề án, đồ án cho Phòng Đào tạo Sau Đại học

Khoa/Viện

07/8

28/10

01/4

3

Tổ chức xong đánh giá luận văn, đề án, đồ án

Khoa/Viện

18/9

04/12

02/5

4

Nộp hồ sơ đánh giá luận văn, đề án, đồ án về Phòng Đào tạo Sau Đại học

Thư ký HĐ

25/9

11/12

08/5

5

Xét tốt nghiệp thạc sĩ

P. ĐTSĐH

25/9

25/12

20/5

 

B. Các yêu cầu về thời hạn theo Quy định đào tạo thạc sĩ:

1. Học viên khóa 2018 sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 25/12/2023.

2. Học viên bị buộc thôi học nếu thời gian đào tạo tối đa cho phép còn lại dưới 7 tháng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giao đề tài luận văn và 4 tháng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giao đề án hoặc đồ án tốt nghiệp.

3. Học viên phải báo cáo với người hướng dẫn và bộ môn quản lý về tiến độ thực hiện đề tài luận văn, đề án 3 tháng/lần.  Khoa/Viện tập hợp tình hình thực hiện luận văn của học viên để báo cáo Hiệu trưởng (thông qua Phòng Đào tạo Sau Đại học) định kỳ theo Mục I.4.

4. Học viên được phép bảo vệ sớm luận văn với điều kiện thời gian thực hiện luận văn không ít hơn 5 tháng kể từ ngày giao đề tài luận văn và sau khi nhập học tối thiểu 1 năm.

5. Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ luận văn đạt yêu cầu, học viên phải hoàn thành các thủ tục sau bảo vệ và nộp luận văn cho Thư viện để xét tốt nghiệp.

  • Chia sẻ

Bài tiếp tiếp theo

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn, đề án, đồ án và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2024 - 2025