Search

Học tiến sĩ trong nước, dễ hay khó?

Nếu bạn quan tâm về việc làm nghiên cứu sinh (học tiến sĩ), hãy tìm hiểu thông tin từ nội dung bài viết sau đây của TS. Lê Phương Chung - Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường - Trường ĐH Nha Trang.

Đường link để xem chi tiết.

Học tiến sĩ trong nước, dễ hay khó?
  • Chia sẻ

Bài viết trước

Đào tạo theo tín chỉ ở Mỹ