Luận án Tiến sĩ cấp trường

107. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Thị Kiều Diễm với đề tài: Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của phi lê cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) cuối chuỗi cung ứng sản phẩm lạnh/đông lạnhngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 8g00 ngày 28/8/2022 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

 

106. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Văn An: Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormone steroid huyết tương trong chu kỳ sinh sản cá dìa Siganus guttatus (Bloch 1787)ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 10/7/2022 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

 

105. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Phạm Viết Tích với đề tài: Nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Namngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 14/3/2022 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA