Luận án Tiến sĩ cấp trường

100. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hải Thanh với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá khoang cổ yên ngựa Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 30/5/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

99. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Văn Dũng với đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857) làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 04/4/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

98. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Trần Văn Phước với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học làm cơ sở cho sinh sản nhân tạo và bảo vệ nguồn lợi cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837) tại vùng biển Kiên Giangngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 28/3/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

97. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Hồ Đức Tuấn với đề tài: Nghiên cứu thiết lập mô hình chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật động cơ diesel máy chính tàu cá Việt Namngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 9520116.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 27/3/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

96. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Đỗ Đình Minh với đề tài: Giải pháp hạn chế nghề lưới kéo hoạt động trong vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninhngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 10/01/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA